Algemene voorwaarden

Indien u lid bent van deze site gaat u akkoord met de onderstaande regels / voorwaarden.

MailClix mag, op ieder moment, ervoor kiezen om dingen toe te voegen, te veranderen en/of te verwijderen (van gedeeltes) uit deze overeenkomst en worden veranderingen van kracht zonder vooraf de leden te hoeven informeren. Leden worden geïnformeerd over elke verandering van dit beleid via een email, verstuurd naar hun contact emailadres dat in hun profiel staat. Als een wijziging onacceptabel voor u is, bestaat er slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Als u vervolgens blijft deelnemen nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de verandering in onze overeenkomst, is deze nieuwe overeenkomst bindend.

Voorwaarden leden

U mag aan ons programma deelnemen als u activiteiten verricht vanaf een IP uit Nederland, België en/of Frankrijk plus woonachtig bent in deze landen.
Iedere gebruiker dient een eigen rekeningnummer te hebben.

Als er zich een geval van fraude, systeemmisbruik of enige activiteit verondersteld als onbehoorlijk of illegaal door MailClix wordt ontdekt, resulteert dit in verwijdering van het lid en zullen eventueel gerechtelijke stappen worden ondernomen. U moet het email account behouden dat u gebruikte tijdens inschrijving bij MailClix.
Wanneer u een nieuw emailadres krijgt zult u uw gegevens moeten wijzigen.
U gaat er mee akkoord om email advertenties te ontvangen van MailClix.

Als zich het feit voordoet dat uw emailaccount geblokkeerd is of afgesloten voor berichten van MailClix, zal uw account worden verwijderd. Dit gebeurt met name bij emailaccounts die regelmatig vol zijn. Het sturen van spammail naar ons resulteert automatisch in het verwijderen van uw account en de aanspraak op de verdiensten tot en met de datum van verwijdering. Email adressen Auto-responders worden ook onmiddellijk verwijderd.
 
Wij laten het niet toe dat leden hun account verkopen of weggeven.
Indien een lid zijn/haar account verkoopt aan derden zal het account definitief geblokkeerd worden op MailClix.

 
Het promoten/adverteren van affiliate links cq. programma's is niet toegestaan, inwisselopdrachten voor campagnes via Tradetracker, Daisycon en Cleafs e.d. zijn niet mogelijk.
 
In geval een lid langer dan 60 dagen langer dan 60 dagen niet heeft ingelogd op MailClix zal deze verwijderd worden. Hiermee vervallen alle inkomsten en referrals, alsmede zullen nog lopende advertenties worden verwijderd.
 
De relatie tussen beide partijen
Het lid en MailClix  zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst leidt tot wat voor partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een verhouding werknemer/werkgever tussen u en MailClix. U moet begrijpen dat u niet de mogelijkheid heeft om aanbiedingen te doen of te accepteren of te vertegenwoordigen namens  MailClix. U mag geen beloftes doen, niet op uw site of waar dan ook, dat iets uit dit onderdeel zal tegenspreken.

Beperking van aansprakelijkheid

MailClix  is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane kansen of iedere andere directe of indirecte, speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomst van het MailClix programma, ook al is MailClix op de hoogte gebracht omtrent de mogelijkheid van eventuele schade. Derhalve, MailClix beperkt de verantwoordelijkheid die ontstaat onder deze overeenkomst en zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag aan totale beloningen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou krachtens deze overeenkomst.

Cheaten

U mag uw referral link niet promoten middels ongevraagde email (zgn. SPAMMING), newsgroep postings, of welke andere methode van massacommunicatie dan ook. Het niet nakomen hiervan leidt tot directe verwijdering van het lidmaatschap van MailClix en kan leiden tot gerechtelijke stappen. MailClix steunt ontegenzeggelijk de Anti-Spamming wetgeving. Spamming is een ernstig vergrijp. Ieder lid dat gepakt wordt met Spamming zal niet alleen zijn account direct verliezen, maar ook zijn verdiensten uit het verleden, heden en in de toekomst, maar zal ook verantwoordelijk gehouden worden voor Spamming. Ook zullen wij meewerken met de overheid en onderzoeken die voortkomen uit het Spamming incident. MailClix kan u kosten in rekening brengen per spam email die is verzonden.

Meerdere inschrijvingen zullen resulteren in het direct verwijderen van alle betrokken accounts. Meerdere keren aanmelden vanaf dezelfde computer wordt ook gezien als fraude. MailClix zal kosten in rekening brengen en de verdiensten terugvorderen voor de meerdere aanmeldingen.

Klikken via/met proxy zijn ten strengste verboden evenals popups en popunders.
Verder wil MailClix op geen enkele manier in verband gebracht worden met racistische- en/of pornografische uitingen.